Verwijzing, vergoeding en tarieven

Verwijzing
De diëtist is direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig heeft. 
Indien u via de directe toegankelijkheid komt, zijn wij verplicht om een DTD-screening te doen. Dit is een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag aan het juiste adres bent of dat er bijvoorbeeld klachten zijn waarbij het verstandiger is om eerst mee naar de huisarts te gaan. Indien wij u adviseren om eerst de huisarts te bezoeken, kunt u eventueel bij de huisarts alsnog een verwijsbrief aanvragen.

Vergoeding
In 2020 is vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar worden 3 uur voor diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor dieetadvisering valt onder het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent, vindt eerst vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Bij vragen of twijfel over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef is voor de ketenzorg aangesloten bij Meditta. De vergoeding van de ketenzorg is anders geregeld dan de vergoeding uit de basisverzekering. De diëtist of praktijkondersteuner kan u hierover informeren.

Tarieven

Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering dan gelden onderstaande tarieven. Als u geen gebruik wilt maken van vergoeding uit uw zorgverzekering gelden ook de volgende tarieven:

  • Eerste consult (inclusief rapportage) -- €93,00

  • Vervolgconsult kort -- €15,50

  • Vervolgconsult lang -- €31,00

  • Voedingsberekening -- €46,50

  • Toeslag huisbezoek tot 5 km enkele reisafstand -- €15,00

  • Toeslag huisbezoek vanaf 5 km enkele reisafstand -- €20,00

Niet tijdig afgezegde afspraak of niet nagekomen afspraak

U wordt verzocht uw afspraak tijdig te annuleren bij verhindering, minimaal 24 uur van tevoren. Uw afspraak annuleren kan telefonisch of per e-mail. Eventueel kunt u een voicemailbericht inspreken. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd is, wordt 75% van het consulttarief van de reeds gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

© 2020 Diëtistenpraktijk Dieet & Leef                                                                                                               Algemene voorwaarden | Privacyverklaring