Verwijzing, vergoeding en tarieven

Verwijzing
De diëtist is direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Echter vergoeden sommige zorgverzekeraars, bijvoorbeeld CZ, de dieetbehandeling niet indien de diëtist niet in het bezit is van een verwijsbrief. Uw diëtist zal u bij aanmelding informeren of een verwijsbrief noodzakelijk is.

Indien u via de directe toegankelijkheid komt, zijn wij verplicht om een DTD-screening te doen. Dit is een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag aan het juiste adres bent of dat er bijvoorbeeld klachten zijn waarbij het verstandiger is om eerst mee naar de huisarts te gaan.

Vergoeding
In 2019 is vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar worden 3 uur voor diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor dieetadvisering valt onder het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent, vindt eerst vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Bij vragen of twijfel over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef is voor de ketenzorg aangesloten bij Meditta. De vergoeding van de ketenzorg is anders geregeld dan de vergoeding uit de basisverzekering. De diëtist of praktijkondersteuner kan u hierover informeren.

Tarieven

Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering dan gelden onderstaande tarieven. Als u geen gebruik wilt maken van vergoeding uit uw zorgverzekering gelden ook de volgende tarieven:

  • Eerste consult (inclusief rapportage) -- €90,00

  • Vervolgconsult kort -- €15,00

  • Vervolgconsult lang -- €30,00

  • Voedingsberekening -- €45,00

  • Toeslag huisbezoek tot 5 km enkele reisafstand -- €15,00

  • Toeslag huisbezoek vanaf 5 km enkele reisafstand -- €20,00

Niet tijdig afgezegde afspraak of niet nagekomen afspraak

U wordt verzocht uw afspraak tijdig te annuleren bij verhindering, minimaal 24 uur van tevoren. Uw afspraak annuleren kan telefonisch of per e-mail. Eventueel kunt u een voicemailbericht inspreken. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd is, wordt 75% van het consulttarief van de reeds gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

© 2019 Diëtistenpraktijk Dieet & Leef                                                                                                               Algemene voorwaarden | Privacyverklaring