top of page

Verwijzing, vergoeding en tarieven

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Indien u via de directe toegankelijkheid komt, zijn wij verplicht om een DTD-screening te doen. Dit is een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag aan het juiste adres bent of dat er bijvoorbeeld klachten zijn waarbij het verstandiger is om eerst mee naar de huisarts te gaan. Indien wij u adviseren om eerst de huisarts te bezoeken, kunt u eventueel bij de huisarts alsnog een verwijsbrief aanvragen.

Consulten in minuten

Intakegesprek incl. dieetadvies en rapportage: 90 minuten (60 minuten direct, 30 minuten indirect)

Vervolgconsult: 30 minuten

Kort weegconsult: 15 minuten 

Telefonisch consult: 15 tot 30 minuten

Vergoeding
In 202
4 is vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar worden 3 uur voor diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding voor dieetadvisering valt onder het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

Indien u aanvullend verzekerd bent, vindt eerst vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Bij vragen of twijfel over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. Praktijk Dieet & Leef is voor de ketenzorg aangesloten bij Meditta. De vergoeding van ketenzorg is anders geregeld dan de vergoeding uit de basisverzekering en valt niet onder uw eigen risico. De diëtist of uw praktijkondersteuner kan u hierover informeren.

Tarieven

Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering of u wilt geen gebruik maken van vergoeding uit uw zorgverzekering dan geldt het volgende tarief: €21,00 per kwartier (tarief 2024). 

Niet tijdig afgezegde afspraak of niet nagekomen afspraak

U wordt verzocht uw afspraak tijdig te annuleren bij verhindering, minimaal 24 uur van tevoren. Uw afspraak annuleren kan telefonisch of per e-mail. Indien uw afspraak niet tijdig geannuleerd is, wordt de gereserveerde gesprekstijd bij u in rekening gebracht. Let op: deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

bottom of page