Logo Dieet & Leef.png

Verwijzing, vergoeding en tarieven

Verwijzing


De diëtist is direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Indien u via de directe toegankelijkheid komt, zijn wij verplicht om een DTD-screening te doen. Dit is een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag aan het juiste adres bent of dat er bijvoorbeeld klachten zijn waarbij het verstandiger is om eerst mee naar de huisarts te gaan. Indien wij u adviseren om eerst de huisarts te bezoeken, kunt u eventueel bij de huisarts alsnog een verwijsbrief aanvragen.

Vergoeding
In 2022 is vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar worden 3 uur voor diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor dieetadvisering valt onder het eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent, vindt eerst vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Bij vragen of twijfel over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. Diëtistenpraktijk Dieet & Leef is voor de ketenzorg aangesloten bij Meditta. De vergoeding van de ketenzorg is anders geregeld dan de vergoeding uit de basisverzekering. De diëtist of praktijkondersteuner kan u hierover informeren.

Tarieven

Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering of u wilt geen gebruik maken van vergoeding uit uw zorgverzekering dan geldt het volgende tarief: €18,50 per kwartier. 

Niet tijdig afgezegde afspraak of niet nagekomen afspraak

U wordt verzocht uw afspraak tijdig te annuleren bij verhindering, minimaal 24 uur van tevoren. Uw afspraak annuleren kan telefonisch of per e-mail. Eventueel kunt u een voicemailbericht inspreken. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd is, wordt 75% van het consulttarief van de reeds gemaakte afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.